Používame kvalitné materiály

+421 907 305 988


Stavba

Navrhnuté domy sú v rádovej zástavbe  a svojím riešením spĺňajú vysoké požiadavky kvality podľa aktuálnych noriem.

Ide o dvojpodlažné domy s plochou strechou, pričom konštrukcia stavieb je zakladaná ako monolitická na betónové pásy. Ako obvodové aj priečkové murivo sú navrhované keramické tvárnice Porotherm. Samotné domy sú dilatované 50 mm minerálnou vlnou Nobasil. Všetky domy ponúkame v štádiu holodom.

Povrchová úprava domov je riešená kontaktným fasádnym systémom so štruktúrovanou omietkou príslušnej farby a tehlovým obkladom.

Domy sú napojené na infraštruktúru – verejný vodovod, kanalizácia, elektrická energia, optický kábel.


Alej Miloslavov - domy v Miloslavove

+421 907 305 988